Posts

Image
БРЕНДИРАНИОТ КОСТУМ И РАЃАЊЕТО НА НОВАТА МАКЕДОНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА  Неделава така ми пројде од тантежи и настани како во ова наше поднебје така и случувањата во светски рамки.  Сума сумару се на све што се случува во светски рамки  ми кажува дека светот се наоѓа пред голема пресвртница, старото умира, а новото се раѓа! И ако за новото треба време да се роди, а за старото треба време да се искорени. Но едно е важно дека тој процес е веќе започнат.   Таман си рекол дека на светската сцена започнале промени. Мислиш дека барем од малце започнале и кај нас, барем малце нашиве политичари сватиле што се случува во светот. Кога гледаш сосема спротивно. Ете ја брендираната Рада северџанка во посета на мртвото НАТО каде не можеше да си го најде знамето на сопствената држава. До душа таа не знае ни во која држава е родена, ни од каде доаѓа, ниту пак каде живее, ниту па на кој народ припаѓа. Не разбира и не сваќа од малце, дека нејзиното сакано НАТО за која таа се токми  да биде амбасад
Image
ЗАПАДОТ СИ Е САМ КРИВ  Сите нешта во светот, се што е живо во природата се што се раѓа има свое време на развивање, растење, старење и на крај доаѓа процесот на умирање. Па така е и со човечките општествени системи, империте не биле вечни! имале свои период и време на траење, растење и развивање и на крај кога ќе дошле до зенитот настапил процесот на изумирање. Па така и западнава империја оди кон тој пат на умирање и изумирање.    Во моментов на западот во Боливија се случи пуч, целта да се дестабилизира Боливија е поради трговијата која Боливија ја направи со Кина, поради реткиот метал кои Боливија го има, а тоа е литиумот. Но на исток станува мошне интересно како таму настануват промените. Веќе десетина години по целиот свет настануваат промени и истите се одвиват со голема брзина. Во последнив месец Трамп започна преговори  со Авганистан  за прекинување на огнот  и за започнување на соработка. Тоа  е дел од неговата политика  за норамална соработка помеѓу народите и држ
Image
И НАВИСТИНА! КОЈ ЛИ Е КРИВ? Минатиот месец европскиот парламент донесе резолуција со која се осудува фашизамот од втората светска војна. Но има нешто страшно и фрапантно во неа, а тоа е што фашизамот и комунизамот се изедначуваат како малтем да се работи за една иста работа и тоа што само СССР се окривува како единствен виновник за втората светска војна.  Чим го укра денот на победата над фашизамот 9 мај и го претворија во ден на Европа, се знае дека следно ќе биде интервенција во историјата од втората светска војна.   И навистина ! кој ли е крив? Причините за втората светска се многу бројни. Но една е единствена  и без нејзина идентификација, не можеме  да согледаме што всушност се случуваше пред и за време на втората светска војна. За да ја идентификуваме главната причина  мораме да се вратиме во историјата во времето пред првата и втората светска војна и да видиме што всушност се случило  и да можеме да ја идентификуваме  главната причина за втората светска војна.
Image
УЛОГАТА НА ДРЖАВАТА ДА СЕ ВРАТИ Глобализамот кој е структуриран да ја поништи државата сега дојде до целта да ги земе во потполност ингеренците на државата и тоа во двете најзаначајни области економијата и социјалната политика. Сведоци сме дека од 2008 година од кога и започна економската криза и рецесија светот се најде во транзиција која треба да произведе нов светски поредок, ново поимање на светот, нова вредност. Причините за пропаста на стариот поредок сенајразлични, но една е глобална, а тоа е што глобализацијата имаше за цел да ги поништи државите, наците и народите на сметка на корпоративните бизниси и правење на профити. Сите заборават дека државата како форма или апарат се појавила во историјата кога човештвото преоѓало од една во друга развојна фаза, односно  од сточарство во земјоделство за кое било потребно поголем труд и усовршување на средствата за производство,  тогаш се создале класите, сталежите, социјалните разлики помеѓу луѓето биле евидентни. Тоа п
Image
НА МАКЕДОНИЈА И ТРЕБА ПОЛИТИКА НА ПРОСТОРОТ  Свое времено Наполеон Бонапарта ја има кажано изреката “Политиката на државата се наоѓа во нивната герграфија.“ Веќе многупати како досега сме констатирале дека политиката треба со години наназад да се планира. Грешката на македонската политика и македонските политичари е што не ја користат географската позиција која ја има Македонија и својата политика врз таа основа да ја градат за нејзин развој и опстанок на меѓународната политичка сцена. Географската позиција на одредена држава секогаш била значајна за градење на одредена политика. Па така уште од античко време авторите  се занимавале со неа, Херодот, Аристотел, во новото време Жан Боден и Монтескје придавале големо значење на географската позиција на одредена држава во градење на нејзината политика. Тоа довело до развој на нова научна дисциплина Политичка географија ( Уште позната како геополитика).  Македонија во геополитиката има значајна позиција. Македонија како и ба
Image
БИТКА ЗА СЕВЕРНАТА Море бре! Будала само можеше  да мисли дека менуваш име за да влезеш во некој си елитен европски клуб, кога едно пет - шест години Брисел тврди дека нема проширување на унијата. Втора работа е тоа што така наречениот западен балкан ( Македонија, Албанија, Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина) треба да преставува тампон зона, односно штит на Европа од истокот. Така според ова произлегува  дека западниот балкан ќе влезе на куково лето во унијата. Особено сега кога унијата се наоѓа пред нејзиното реформирање, нејзина трансформација. Колку што може да се види нејзините институции се веќе мртви. Пројдоа веќе пет месеци како неможат да изберат комесари, немат изградено заедничка надворешна политика, нивните гласачи излагат на избори под 25%, сето ова ни зборува дека унијата е клинички мртовец и само на партии како нашите и од лево и од десно ( А на мајка им во центарот) не можат пред нив да ја видат реалната слика за унијата.   Црпката Заев н
Image
СЕЛО БЕЗ КУЧИЊА  Веќе една недела како измина од кога македонскиот институт во Софија ги истакна своите осум услови кои Софија треба да му ги постави на Скопје за Бугарија  да не ја блокира Севернава во нејзиниве ЕУ интерграции. Што се однесува до нас слободно бре нека стави вето и онака што ние бараме во фашистичка Европа.   Но мене друго ми е зборот! ме чуди што во нашава јавност нема никаква рекација по повод условите кои ги поставува овој институт, а кои дирекно задават во македонскиот националне идентитет и македонската држава. Отсуството на реакција покажува дека целокупното македонско општество премолчено се согласува со произнесените услови.  Ги нема борците од НОБ да се кренат против поставените услови со кои дирекно се задава удар на суштината на нивната борба во текот на втората светска војна која според поставентие услови станува  безпредметна и залудна. Еден од условите е да се избришат националните празници како 11 октомври кои се